Сұрақ-жауап

Дамыта оқыту технологиясын ұсынған ғалым
Л.С.Выготский

Дарынды жəне талантты оқушылардың білімін, жетілдіру бойынша
қызметтің бірінші кезеңін көрсетіңіз

Жалпы зерттеу жаттығулары (Ренцулли мен Райс)

Дарынды жəне талантты оқушылардың ынталандыруға қатысты
сипаттамасын көрсетіңіз

Өзін-өзі сынайды, бағалай алады

Дəстүрлі əдіс — _________________.
Дайын білімге негізделген

Джин Раддок«оқушы үнінің» мəні зор деп насихаттады. Ғалым бұл
идеясымен не айтпақ болды?

Оқушының пікіріне қызығушылық таныту арқылы олардың білім
алуын жетілдіруге болады

Джон Дьюи мен Дональд Шонның жұмыстарынан шыққан ұғым
Рефлективтік практик

Джон Дьюидің«Біз қалай ойлаймыз?» деген кітабы жарыққа шыққан
жыл

1910 ж.

Джон Дьюидің рефлективтік ой туралы кітабы
Біз қалай ойлаймыз?

Джон Флейвелл (1976 ж.) метатануды өлшеудің неше құрылымын
анықтады?
3

Джон Флейвелл бойынша оқушыға білмеген тапсырманы орындауға
кеңес берілмегендіктен оқушының қабілеті жетіп тұрса да тапсырманы орындай
алмауы

Өнімділік тапшылығы

Диалог негізінде білім беру мен білім алу дегеніміз
Оқушылардың өзара сұхбаттасуы

Диалог негізінде оқыту жəне оқу дегеніміз
Мұғалім мен оқушы арасындағы ой-пікірдің жүйеленуі мен дамуы

Диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар
олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатындығын өз еңбектерінде атап
көрсеткен

Мерсер мен Литлтон, 2007 ж.

Диалогтік білім теориясын əзірлеген бразилиялық педагог
Пауло Фрейре
Диалогтың бес үлгісі
Механикалық есте сақтау, декламация, нұсқаулық, талқылау,
Диалог

Диалогтың бес үлгісін анықтаған ғалым
Александр

Дидактикаға қазақша анықтама берген
Ж.Аймауытов

Дидактикалық концепциялар саны
3

Дидактиканы басқаша қалай атаймыз?
Оқыту теориясы

Дидактиканың категориялары
Оқыту, оқыту процесі, оқыту заңдылықтары мен принциптері,
білім берудің мазмұны, оқыту əдістері, оқытуды ұйымдастыру формалары,
БІД есепке алу жəне бағалау

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31