СҰРАҚ-ЖАУАП

Педагог қызметкерлердің біліктілігін тестілеу

Біліктілік тестілеу – білім саласындағы уәкілетті орган әзірлеген тестілер бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың кәсіби құзыреттілігінің деңгейін айқындауға бағытталған рәсім.

ПЕДАГОГИКА МЕН ƏДІСТЕМЕ

Сұрақ-Жауап

… өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын
арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатынын атап көрсетеді.

Мерсер мен Литлтон
Слой заголовка
«… менің негізгі принципім: адамға əрқашан барынша көп талап қою,
сонымен қатар оны мейлінше қатты сыйлау» кімнің пікірі?

А.С.Макаренко
Слой заголовка
«Ағаш ықтималдығы» стратегиясы нені білдіреді екенін анықтау жəне оны тапсырмалар, мəселелер мен түрлі күнделікті жағдаяттарды шешу үшін
қолдану қай сабақта болады

Математика
«Адамдар басқалардың белгілі бір тапсырманы орындауын бақылау
барысында білім алады» деген идея__________ оқу теориясының негізі болып табылады.

Əлеуметтік-жағдаяттық
«Бағалау» термині қандай мағынаны білдіреді?

Жақын отыру дегенді
«Бастама-жауап-кейінгі əрекет» (БЖƏ) моделі бойынша қойылған
сұрақтарда бастама жасайтын жəне оны бақылап отыратын адам – мұғалім» деп пікір білдірген ғалым

Мерсер, 1995 ж.
«Білім алуды үйретудің» қозғаушы күші

Метатану
«Дəлелдердің деңгейі мен маңызын мойындау» сыни тұрғыдан ойлау
қабілеттерінің ерекшелігі

Пайым
«Дəстүрлі» білім беруді енжарлықпен білім алу үдерісі ретінде сипаттайды жəне өзара əрекеттің немесе сыни қатысуды төмен деңгейін қажет
ететін жаттап алу əдісін сынаған

Дж.Дьюи
«Диалог арқылы оқыту» жəне«Қалай оқу керектігін үйрету»

Бірінші модуль
«Диалог негізінде оқыту жəне оқу» еңбегінің авторы

Мерсер, 1995 ж., Александр, 2008 ж., Литолтон, 2007 ж.
«ЖАДА» сөзінің толық атауы

Жақын арадағы даму аймағы
«Жақын арада даму аймағы» ұғымын енгізген ғалым

Л.С.Выготский
«Жақын отыру» дегенді білдіретін латын сөзінен шыққан термин

Бағалау термині
«Жер сілкінісі, күші, салдарлары» тақырыбындағы бейнематериал
көрсетіледі. Балалар куə ретінде жер сілкінісі болған аймақтағы өз сезімдерін
əңгімелейді.

Əңгімелеуге идея дайындау
«Зияткерліктің өзара байланысын көрсету мүмкін емес» деген пікір
білдірген ғалым

Говард Гарднер
«Кейс-стади» сыныптардың əрқайсысында талантты жəне дарынды
балаларды анықтау жөнінде əртүрлі əдістерді қолданып суреттейтін жоба саны

Үш жоба
«Көзге көрінетін оқыту: Жетістіктерге қатысты 800-ден астам мета-анализдердің синтезі» кітабының авторы

Джон Хетти
«Қалай оқу керектігін үйрету» моделінің атауы қандай үдеріске
жатады?

Өзін-өзі реттеу үдерісі
«Қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес, керісінше,
идеялар екіжақты бағытта жүреді жəне осының білім алу үдерісі алға жылжиды»
деп тұжырымдама жасаған ғалым

Александр, 2004 ж. «Білім берудегі əңгімелесу»
«Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы

Өзін-өзі реттеу
«Мен көшбасшының қай түріне жатамын?» өзін-өзі бағалауға
араналған________ жаттығу.

Психологиялық
«Мен өз оқушыларымының қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін анықтай
аламын, жəне оны анықтау үшін менде жоспар бар» – өз əрекеттеріме осындай
рефлексия жүргізілетін кезең

Сабаққа дейін
«Мен» тұжырымдамасын дамытқан ғалым

Карл Роджерс, 1983 ж.
«Мен» тұжырымдамасын, жəне жеке тұлға мен оның тəжірибесімен
қарым-қатынас жасау маңыздылығын дамытқан ғалым

Карл Роджерс, 1983 ж.
«Мен» тұжырымдамасындағы бір үйлесімдік

Əлеуметтік
«Метатану» термині оқушылардың саналы білім алуы мен ойлауын
дамытуға ықпал ететін бірқатар үдерістерге қатысты қолданылады» деген пікір
қалдырған ғалым

Джон Флейвелл, 1976 ж.
«Метатану» терминінің авторы

Джон Флейвелл
«Метатану» ұғымын енгізген ғалым

Джон Флейвелл, 1976 ж.
«Мұғалімге арналған нұсқаулықтан» алынған мəтінді оқыңыз: Ғылыми
зерттеу нəтижелері сабақта диалогтің маңызды рөл атқаратынын көрсетті.
Мерсер мен Литлтон (2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың
қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес
қосатындығын атап көрсетеді. Зерттеулерде ересектермен интерактивті қарым-қатынас пен достарымен бірігіп жүргізілген жұмыстың балалардың оқуына жəне
когнитивті дамуына əсер ететіндігі айтылған. Төменде келтірілгендердің
қайсысы Мерсер мен Литлтонның диалогтік оқыту мен оқу туралы идеяларына
қатысты емес?

Мұғалімдер сабақта көп сөйлеулері керек
«Мұғалімге арналған нұсқаулықтан» алынған мəтінді оқыңыз: Джон
Флейвелл (1976) өткізген алғашқы кең көлемді метатану зерттеуінде ерте
жастағы балаларға еске сақтауға тапсырмалар берілді. Бестен жеті жасқа дейінгі
оқушыларға зерттеуші белгілі ретпен бірқатар заттарды көрсетті. Он бес
секундтан кейін балалардан осы реттілікті бұзбай еске түсіру сұралды. Ересектеу
балалар бір нəрсені еске сақтау қажет болса, ол үшін күш салу керек екендігін
түсінді. Олар қайталау тəсілін пайдаланып, кезектілік ретін еске сақтады. Ал
неғұрлым кішірек балалар бұл тəсілді пайдаланбағандықтан, есте сақтай алмады.
Қайталау туралы нұсқау алғаннан кейін ғана олар тапсырманы дұрыс орындап
шықты. Нұсқау берілмеген жағдайда оқушылар білім алу уақытын өнімсіз
(тиімсіз) пайдаланды. Джон Флейвелл мұндай қабілеті жетіп тұрса да,
«тəсілдерді пайдаланбауды» «өнімділік тапшылығы» деп сипаттайды
(Whitebread, 2000). Жүргізілген зерттеудің негізінде төменде келтірілген
жауаптар нұсқаларының қайсысы дұрыс болып табылады?

Бес жастағы балаларға метакогнитивтік стратегияларды
үйретуге болады
«Мұғалімнің талабы» зерттеуінің авторы

Михай Чиксентмихайи
«Нақтылайтын өңдеуді» зертеген ғалым

Хелга Нойсмен, 2006 ж.
«Ойлау туралы ойлану» қай модульді сипаттайды?

Сыни тұрғыдан ойлауды үйрету
«Ойын - баланың алдынан өмір есігін ашып, оның шығармашылық
қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл- ойдың қалыптасуы мүмкін емес» деген
пікірдің авторы

В.А. Сухомлинский
«Оқушылардың пікірлесудің мақсаты – қабылдаушының көзқарасы
тұрғысынан алғанда оқудың не екендігін түсіну, жекелеген оқушылар мен топтар
үшін қалай да жақсарту» - деп жазған

Джин Раддок
«Оқып отырған əңгіме бойынша не болатынын мен болжаймын»
(Əрқашан. Кей кезде. Ешқашан) ұсынылған пікір оқушыға беретін мүмкіндік

Ойлауды жəне бағытталған оқуды қолдануға өзіндік бағалау
жүргізу
«Оқыту үшін бағалау» дербес тұжырымдама деп танылған жыл

1999 ж.
«Оқытудағы гуманистік тəсілінің» негізін қалаушылар

Маслоу мен Роджерс
«Оқытудың жолын қалай үйрену керек» тақырыбы бойынша
жүргізілген ауқымды зерттеу барысында Кембридж университетінің
зерттеушілері жүргізген жоба

Оқушы үні
«Педагогика» термині білдіретін мағына

Жетектеуші
«Рефлексиялаушы практик» ұғымын жасаушылар

Дж.Дьюи, Д.Шон
«Ситуациялық тану» түсінігін берген ғалымдар

Лейв жəне Венгер
«Сұрақ қою, қайта сұрақ қою» стратегиясының көмегімен бір пікірге
келдік

Қайталама–түзету
«Тəрбиелеу болжамдары» кітабының авторы

Джудит Харрис
«Тиянақты, нақты жəне жан-жақты болу» сыни тұрғыдан ойлау
қабілеттерінің ерекшелігі

Тəртіп
«Төңкерілген сынып» оқыту технологиясының авторлары

Арон Самс жəне Джонатан Бергманн
«Үш көмекші» ұғымы кімге тəн?

Шульман
«Үштік модель» зияткерлік теориясының авторы

Роберт Стернберг
«Экспериментальды» оқыту немесе «жаңалық ашу жолымен оқыту»
идеясын жарыққа шығарған, оқыту саласындағы когнитивтік психолог жəне
теоретик, ғалым

Джером Брунер, 1960 ж.
«Эпистемиялық субъектіні» зерттеген ғалым

Жан Пиаже
«Lesson Study» таныстырылымын жасаған

М.Йошида
1-апта, күндегі Дипактың қасиеті

Ұстанымы
1960 жылдан бастап қандай бағалаудың түрлерінің айырмашылығы
белгіленді?

Формативтік жəне жиынтық
1960 жылдары когнитивті психология əлемінде «Ойлауды дамыту
теориясы» басымдыққа ие болды. Аталған теорияның авторы

Жан Пиаже
1960 жылы белгіленген бағалау түрлері

Формативтік жəне жиынтық
1960 жылы когнитивті психологияда басымдыққа ие болған«Ойлауды
дамыту» теориясының авторы

Жан Пиаже
1971 жылы сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, соншалықты
оқушылардың білім алуына əсер ететінін айтқан ғалым

Барнс
1973 жылы селективті зейіннің дамуын көрсеткен ғалымдар

Хаген, Хейл
1994 жылы балалардың өз оқуын бақылау мен мониторнигі үдерісінде
дербестігін қалыптастыруға баса назар аударған ғалымдар

Шанк мен Циммерман
5 кезеңді модельді жəне4-блоктан кейбір үлгілерді пайдаланған ғалым

Каролина Шарпке
Авраам Маслоу жасаған адам қажеттіліктерінің иерархиясындағы
негізгі қажеттілік

Өзін-өзі таныта білу қажеттілігі
Адам санасында өңделетін нақты материалға аса мəн бермеген

Стернберг
Адамдар қалай білім алатынын түсіну: «теориялық экспедициялардың»
өн бойында ең ұзақ болатын топ

Когнитивті психологтар
Адамдардың қалай білім алатынын түсінуге бағытталған теориялық
экспедициялардың негізгі бағыттары

Əлеуметтік теоретиктер, мотивациялық, аффективті
теоретиктер жəне когнитивті психологтар
Адамдардың қалай оқитындығы туралы негізгі бағыттарды атаңыз

Əлеуметтік психология, аффективтік теориялар, когнитивті
психология
Адамдардың қалай оқитындықтары туралы білім саласындағы
заманауи жетістіктер дегеніміз не?

Əлемді өзгеше қырынан қарастыру арқылы танып білу үшін -оқуды шынайылықты өзгеше түсіну жəне түсіндіру тəсілі ретінде қарастыру
Адамдардың қалай оқитынын түсіну теориялық экспедициялар негізгі
бағыттары

Əлеуметтік психология, аффективтік теориялар, когнитивтік
неврология
Адамдардың қалай оқитынын түсіну, теориялық экспедициялар негізгі
бағыттары

Əлеуметтік-психология, аффективтік теориялар, когнитивтік
психология жəне неврология.
Адамның өздік базалық мəдениетін қалыптастыру жəне өздік дамуға
бағытталған жүйелі есті əрекеті

Өздік тəрбие
Адамның өсуіне ерекше назар аударылған тəсіл

Оқытудағы гуманистік тəсіл
Айтылған пікірге қосып аларыңыз бар ма?

Əріптестердің кəсіби дағдылары мен олардың өзіне деген сенімін
дамыту
Акселерация дегеніміз

Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының түрі
АҚШ-та білім беру жақсы білім беру бағдарламасын төмен
жалғастырудан емес, осы бағдарламаға төмен сұраныстан екендігін дəлелдеген
ғалым

Ричард Елмор, 1996 ж.
Ақпарат толық болу үшін тағы қандай деректерді пайдаланамыз?

Деректер жинау арқылы ұйымдастырушылық диагностика
жүргізу қабілеті
Ақпараттарды тарату жəне мəселелерді шешу мақсатында ой бөлісу

Талқылау
Ақпаратты бағалаудың негізгі сипаттары

Есеп беру, іріктеу жəне мониторинг жүргізу
Ақпараттың орналасқан жерін анықтау, ақпаратты ұйымдастыру,
түсіну, бағалау жəне құру қабілеті - ____________.

Сандық сауттылық
Алған білім негізінде оқушылардың практикалық əрекеті іске
асырылады

Іскерлік
Алғашқы кең көлемді метатану зерттеуінде ерте жастағы балаларға есте
сақтауға тапсырмалар берген ғалым

Джон Флейвелл
Алдағы оқыту туралы шешімді қабылдау мақсатында, оқыту
нəтижесінің жүйелі қосындысына бағытталған қызметті белгілеу үшін
пайдаланылатын ұғым

Ойлау
Алдын ала ойластырылған дескрипторлар мұғалімге оқушының
тапсырманы

Оқушылар мен ата-аналарға сындарлы кері байланыс беруге
Алдын ала пайдалану лексика жəне қажетті тіркестер, оның ішінде тіл
уақтылы контекст, пəн бойынша оларды қалай пайдалану керектігін білу үшін

Алдын ала оқыту
Алдыңғы жұмыстар портфолиосын бағалау үшін оқушылар үнемі.....
болады

Сақтап қоюға
Алдыңғы қадамдарды жоспарлау жəне орындау мақсатында іс-əрекет
жасау (мысалы, оқыту жəне оқу), іс-əрекет нəтижелерін сыни талдау жəне
бағалау барысындағы мұқият ойлану үдерісі

Іс-əрекеттегі рефлексия
Александр зерттеген диалог үлгілерінің ішіндегі артығын анықта

Бағалау
Александр өз тəжірибесінде диалогтің неше үлгісін анықтаған?

5
Александрдің зерттеуіне сəйкес диалогтың бес үлгісіндегі механикалық
есте сақтау

Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау
Американдық психолог Карл Роджерс 1960 жылы жарияланған өз
эерттеулерін___________________ қолданды

«Жеке тұлғаға бағдарланған» терапияда
Аталған мүмкіндіктердің қайсысы оқыту үшін бағалауды қолдануда
мұғалімге Блум таксономиясы ұсынатын мүмкіндіктерді сипаттайды

Мұғалімнің төмен дəрежелі ойлаудан жоғары дəрежелі ойлауға
дейін дамуға көмектесетін сұрақтарды қою мүмкіндігі
Аткинсон мен Шифрин қысқа мерзімді есте сақтау адамның жадында
негізгі орын_____ сөз пайдаланылады

6 мың
Ауызша жəне тұжырымдамалық білімдің сақталуына жауап беретін
мидың бөлігі

Самай бөліктері
Ауызша, жазбаша сөйлеу түрлері арқылы сауаттылық

Модельдеу принципі
Əлемдік тəжірибеде қолданылып отырған сындарлы теориялық
оқытуға негізделген тəсіл дегеніміз не?

Пəнді терең түсіну қабілетін дамыту жəне алған білімдерін
пайдалана алуын қамтамасыз ету
Əлеуметтік – мəдени теориясындағы маңызды ұғым

Жақын арадағы даму аумағы
Əлеуметтік сындарлылық тұрғыдан білім беруді түсіну жайында
айтқан ғалымдар

Выготский, 1978 ж., Вуд1998 ж.
Əлсіз дағдылар

Мазасыздық, селқостық
Əңгіме білім алу мақсатында жүргізілгенімен, оған қатысушылардың
өзгелер ұсынған қандайда болсын идеаларды төзімділікпен тыңдау қай
əңгімелесу түріне жатады?

Топтық –əңгіме
Əңгіме дебат барысында

Ой пікірлерде үлкен алшақтық болады
Əңгімеге сыныпта бастама жасайтын жəне де оны бақылап отыратын
адам мұғалім болатын жағдайларды көрсететін модель

«Бастама-жауап-кейінгі əрекет» (БЖƏ)
previous arrow
next arrow
Slider